Saturday, December 25, 2010

Pekerja ladang sawit

PEKEJA DI LADANG SAWIT TERBAHAGI KEPADA BEBERAPA PERINGKAT PENGURUSAN:

1:pengurus atasan....
2:pengurus petengahan...
3:pengurus bawahan.....

PENGURUS ATAS

PENGURUS ATASAN ADALAH PENGURUS YANG PALING TINGGI DIDALAM HIERAKI CARTA ORGANISASI SESEBUAH LADANG SAWIT DENGAN DIBANTU OLEH PENOLONG PENGURUS(ASSISTANCE MANAGER)..

TUGAS PENGURUS ATASAN INI IALAH MEMASTIKAN URUSAN SEPERTI AKAUN LADANG DALAM KEADAAN BAIK...PEKERJA MENCUKUPI...KESELAMATAN PENDUDUK DAN SEBAGAINYA... 

PENGURUS PERTENGAHAN:

PENGURUS PERTENGAHAN ADALAH SEPERTI KERANI LADANG...
 TUGAS KERANI INI IALAH UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA PEKERJA MELAKUKAN KERJA MENGIKUT TUGASAN YANG DIBERI DENGAN BETOL DAN SEMPURNA..
SELAIN ITU..MEREKA JUGA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA..PEKERJA YANG SAKIT DIBERI CUTI...DIKASI REHAT..DAN SEBAGAINYA

PENGURUS BAWAHAN:

PENGURUS BAWAHAN INI IALAH PENGURUS YANG PALING RENDAH HIERAKI MEREKA...ANTARA CONTOHNYA IALAH MANDOR...
TUGAS SEORANG MANDO IALAH MEMASTIKAN PEKERJA MELAKUKAN TUGAS MEREKA DENGAN SEMPURNA TANPA ADA CURI TULANG DAN MELAKUKAN KERJA DENGAN BERSUNGGUH SUNGGUH...